Techniek van de Maand - Judo Dries Poelstra - Sneek - Friesland

Ga naar de inhoud
.
Techniek van de maand Maart 2020

Tori voert de techniek uit.
Uke ondergaat de techniek.
De techniek wordt over rechts uitgevoerd.

Tori heeft met zijn linker hand Uke's rechter revers vast.
Uke heeft met zijn rechter hand Tori's linker revers vast.
Uke wil Tori met rechts vastpakken.

Tori
  • slaat Uke's hand naar beneden en trekt hem naar zich toe
  • brengt in dezelfde beweging zijn arm omhoog en draait in voor ippon-seoi-nage
  • spant hiertoe zijn gebogen rechter arm en zakt door de knieën
  • Uke landt in de lengterichting op de mat

ippon      –   een
seoi        –  op de rug nemen
nage       – werpen

.
Terug naar de inhoud